Приложение №1

Източник: Архив на Националната следствена служба. Поверително разпореждане на Министерския съвет от 1971 г. за освобождаване на Георги Найденов, офицер от Първо главно управление на ДС и ръководител на „Тексим” от „Имекстраком”, първата фирма на комунистическия режим със скрит собственик, регистрирана зад граница през 1961 г. във Вадуц, Лихтенщайн

^