Приложение №2

Източник: Архив на Националната следствена служба
Строго секретна заповед на председателя на министерския съвет Гриша Филипов от 1982 г. за разкриване на неявни фирми чрез външнотърговското дружество „Индустриално коопериране” (Инко) на Управление Научно-техническо разузнаване към Първо главно управление на ДС

^