Приложение №3

Източник: Архив на Националната следствена службаПисмо на Българската външнотърговска банка до Министерството на външноикономическите връзки и до „Кинтекс” относно прехвърлени задължения от над 8 млн. лева към фирмата „Икомев”, основното неявно дружество, чрез което в НРБ се извършва държавната контрабанда след 1985 г.

^