Приложение №4

Източник: Архив на Националната следствена служба.Лично строго секретно решение на Министерския съвет за скрития транзит (държавната контрабанда) от 1978 г., осъществяван от неявни фирми на Държавна сигурност

^