Приложение №3

Източник: Архив на Националната следствена службаНачалната страница на постановление на Главна прокуратура за възлагане на финансови ревизии на някои от стотиците задгранични фирми, образувани по времето на комунистическия режим.

^