Приложение №28 към бел. под линия №39

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 132-136Докладна записка от Илия Павлов - президент на "Мултигруп България" АД Холдинг оносно Договор за прехвърляне на вземания на "Булгаргаз" АД и "Дисконтова къща" ЕООД до министъра на промишлеността на Република България

^