Приложение №10 към бел. под линия №26

Източник: Личен архив
Писмо до професор Любен Беров от Теодор Теохаров  с дата 10.05.1994 г.

^