Приложение №15 към бел. под линия №38

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 52-53
Писмо №1682 от 13.01.1992 г.от Горан Горанов до професор Тодор Вълчев

^