Приложение №21 към. бел. под линия №47

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 282Писмо от "Тюркмен естаблишмънт" до Ямболска търговска банка и Банкова консолидационна компания АД от 3.10.1994 г.

^