Приложение №22 към бел. под линия №48

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 283Писмо от "Сънифууд" АД от 30.09.94 г. до Банкова консолидационна компания АД и БНБ, в което се предлага фирмата да закупи пакета акции на БКК в капитала на Ямболска търговска банка

^