Приложение №31 към бел. под линия №69

Източник: Личен архивРъкописно свидетелство от Павел Тренев, в което се описва как е бил отвлечен от Валентин Дарев. 

^