Приложение №23 към бел. под линия №48

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Писмо на Валентин Захариев до Александър Божков, Муравей Радев и Захари Желязков.

^