Приложение №5 към бел. под линия №14

Източник: Личен архив
Справка за сключените договори на "Балкан" със SITA.

^