Приложение №14 към бел. под линия №27

Източник: Личен архив





Писмо на министър Славински до Иван Костов.

^