Приложение №5 към бел. под линия №21 /част 1/

Източник: Личен архив на Антон Тодоров


Договор за продажба на 56% от акциите на МДК ЕАД - Пирдоп на "Юнион Миниер" за 80 000 000 долара от 10 септември 1997 г.

^