Приложение №14 към бел. под линия №52

Източник: Личен архивЖалба на адвокат Гаврил Благове до ВСС, относно натиска, упражнен върху него като защитник на Николай Колев, от Цеко Йорданов, завеждащ отдел "Следствен" във ВКП.

^